Nullifire

Passiv brannsikring er et lovpålagt krav både i nye og gamle bygg.

Tilgjengelige produkter

Forskrift om tekniske krav til byggverk, Forskrift om brannforebygging og EL-forskrift setter krav til alle bygg avhengig av type bygg, store og små og hva de skal brukes til. Vår leverandør Tremco-Illbruck og Nullifire er bransjespesialister som jobber hardt for å tilby produkter som beskytter liv og eiendom mot større skader hvis det skulle bli brann. I over 40 år har vi vært en av de ledende aktørene innen brannbeskyttende malinger og produkter på det europeiske markedet.
Passive brannbeskyttelsessystemer kan være kompliserte, men er viktige for sikkerheten og er ofte lovpålagt. Vårt mål har vært å forenkle og lette systemene og installasjonen av dem. Nullifire er en komplett produktserie med løsninger for alle steder og for alle krav. Våre medarbeidere hjelper deg med å velge og finne de riktige produktene til prosjektet ditt.

Nullifire2.jpg

Kontakt oss