Sertifisering

I regi av Brannfaglig Fellesorganisasjon(BFO), er det nå mulig å bli brannsertifisert montør

Grunnkurset er nettbasert og danner grunnlaget for øvrige moduler.

 

Nettkurs Brannsikringsmontør passiv brannsikring - Grunnkurs

1.1 Introduksjon

1.2 Brannteori

1.3 Bygg

1.4 Forskrifter

1.5 Tekniske Fag

1.6 Materialer og moduler

Hver av modulene avsluttes med en oppgave.

 

Spesialiseringskurset er kun for de som har tatt grunnkurs.

Nettkurs Brannsikringmontør passiv brannsikring - Spesialisering

2.1 Brannisolering av stål

2.2 Dører, luker og porter

2.3 Fuging

2.4 Branntetting

2.5 Brannmaling av stålkonstruksjoner

2.6 Brannbeskyttelse av tre

2.7 Brannbeskyttelse av betongkonstruksjoner

Hver av modulene avsluttes med en oppgave.

 

Kurset er i regi av BFO og gjennomføres i henhold til ISO 9001-2015.

For mer informasjon kan BFO kontaktes: www.bfobrann.no