Mal Proff Pure Crafts

Mal Proff fondet Pure Crafts utbetaler nærmere 1 million kroner årlig til støtte for rekruttering til maler og gulvleggerfaget.

Mal Proff Pure Crafts fond

Pure Crafts er et fond som gjennom flere tiår har gitt økonomisk støtte for Maler- og byggtapetserlaugene i Norge. Støtten er øremerket for at laugene skal kunne drive med et aktivt arbeid for rekruttering til maler- og gulvleggerfaget.

Fondets midler skal gis til interesseorganisasjoner, laug eller foreninger som arbeider aktivt med rekruttering og samtidig støtter rent og hvitt håndverk.

Fondet vil annonsere ved årsskifte hvilke søkekriterier som ligger til grunn, samt utnevnelsen av nytt styremedlem som er med i forvaltningen. I tillegg vil Mal Proff lansere produkter som skal synliggjøre Pure Crafts samt at disse produktene bidrar økonomisk til fondet. 

Det er mulig å søke om midler fra fondet her: pure.crafts@malproff.no