Produktopplæring

Vi fokuserer på kompetanse

  • Råd og veiledning om bruk av produktene
  • Dialog med faglig konsulent
  • Få inspirasjon til valg av riktige produkter til spesifikke oppgaver
  • Videreføring av erfaring til medarbeidere
  • Demonstrasjon av riktig produktbruk

Hva betyr dette for arbeidshverdagen?

Via dialog og sparring med kollegaer og fagpersoner får du inspirasjon til en effektiv arbeidsdag. Vi har sett mange gode eksempler på at deling av erfaring og praksis mellom leverandør og medarbeidere har vist seg å skape en mer effektiv arbeidshverdag.

Hvor og hvordan?

Produktopplæring kan avholdes hos leverandør, butikk eller hos din bedrift, leverandøren stiller opp med faglige konsulenter som kan gi deg og dine medarbeidere råd og veiledning til gjeldende produkter samt demonstrasjon av beste praksis.

Det er viktig at du som deltager forbereder deg til dagen med spørsmål og relevante ting som du ønsker svar på. Stimuler gjerne til dialog med dine kollegaer i god tid før opplæringen. Slik får du og dine kollegaer mest nytteverdi ut av produktopplæringen.

Har du spørsmål?

Er du interessert i å delta på produktopplæring, men har spørsmål på forhånd? Kontakt oss her