Protective industri

Mal Proff Coatings leverer til mange områder, det største markedet har vi på protective maling.

Kjernevirksomheten ligger i denne kategorien, levering  av maling med tilbehør og teknisk rådgivning. Leveransene er i hovedsak basert på rådgivning, spesifikasjoner og befaringer som er foretatt av våre dyktige fagfolk. Vi besitter et stort nettverk med solid og lang kompetanse innenfor dette området. Vår hovedleverandør på maling er Jotun som gjennom flere år har forsket og utviklet de beste produktene på markedet. Vi tilbyr høyteknologiske korrosjonsbeskyttende malinger og brannbeskyttende maling til offshore og industri, for eksempel broer og kraftverk . 

Maling for betong

Betong må være utherdet og forbehandet før man starter arbeidet med å male ny betong. Gammel betong må også forbehandles. Valg av malingssystem blir bestemt ut fra hva som skal males, og i hvilket miljø konstruksjonen skal stå. 

Maling for stålkonstruksjoner

Malingssystemet blir valgt ut fra hvordan det klimatiske miljøet er, hvordan konstruksjonen skal brukes samt ønsket levetid. Det klimatiske miljøet blir delt inn i flere korrosivitetskategorier, fra C1 til C5-M. Levetiden er delt inn i lav, middels og høy. 

Dekorativ maling

Mal Proff Coatings tilbyr også dekorative malinger for utendørs og innendørs bruk, samt beis for utvendig treverk og lakk til innvendig bruk. Vi har også produkter for trebeskyttelse til industrielt bruk, bindemidler samt handelsvarer som lim og sparkel. 

Brannmaling

Byggteknisk brannsikring ved bruk av brannhemmende maling er effektivt for å verne bygg og konstruksjoner. Våre malingsprodukter dekker det totale malingsbehovet til alle fartøy, fra nybyggingsstadiet og for senere vedlikehold – både om bord og i tørrdokk. Vi tilbyr markedsledende produkter innenfor rusthindrende malinger, bunnstoff, toppstrøk og spesialprodukter.