Miljø

Mal Proff tar miljøansvar med Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn

Vi lever i et samfunn som produserer, forbruker og kaster stadig mer. Malorama vil bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 

Det er derfor besluttet at Maloramakonsernet nå skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn! 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent miljødokumentasjon, både i Norge og EU, og sidestilt med ISO 14001 og EMAS som miljøledelsessystem.
Det er mange gode grunner til å bli Miljøfyrtårn.

Malorama:

• ønsker å ta samfunnsansvar
• vil gå foran og vise at fremtidens løsninger er bærekraftige
• ønsker smart virksomhetsstyring
• vil sette miljømål og skape resultater
• vil sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk for anbudsprosesser

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Malorama skal oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Denne sertifiseringen har tilpassede krav for bransjen og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir vi resertifisert. Vi starter prosessen i januar 2020.
Vi velger å sertifisere oss med hovedkontormodellen som innebærer at alle avdelinger og butikker nyter godt av sentrale prosesser og rutiner, som de igjen bygger videre på i sitt miljøarbeid.


Det forplikter å være sertifisert, og vi vil i årene som kommer arbeide videre med å redusere våre klimaavtrykk.

Les vår bærekraftrapport for 2018 her:

Logg inn
Bli kunde
KampanjeButikkerAktueltArrangementerDigital Demodag