Miljø

Malorama tar miljøansvar med Miljøfyrtårn!

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Malorama:

• ønsker å ta samfunnsansvar
• vil gå foran og vise at fremtidens løsninger er bærekraftige
• ønsker smart virksomhetsstyring
• vil sette miljømål og skape resultater
• vil sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk for anbudsprosesser

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Malorama skal oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og

et godt arbeidsmiljø. Butikker, sentrallager og hovedkontor skal være ferdig

sertifisert i løpet av 2021.

Vi har valgt å sertifisere oss med hovedkontormodellen som innebærer at alle

avdelinger og butikker nyter godt av sentrale prosesser og rutiner, som de igjen

bygger videre på i sitt miljøarbeid. Det forplikter å være sertifisert, og vi vil i årene

som kommer arbeide videre med å redusere våre klimaavtrykk.

Klima-og miljørapport

Trykk på ønsket butikk for å laste ned rapport