Mal Proff Pure Crafts

Mal Proff fondet Pure Crafts utbetaler nærmere 1 million kroner til støtte for rekruttering til maler og gulvleggerfaget for 2017.

Mal Proff Pure Crafts fond

Pure Crafts er et fond som igjennom flere tiår har gitt økonomisk støtte til laugene for Maler- og byggtapetserlaugene i Norge. Støtten er øremerket for at laugene skal kunne drive med et aktivt arbeid for rekrutering til maler- og gulvleggerfaget.

Fondets midler skal gis til interesseorganisasjoner, laug eller foreninger som arbeider aktivt med rekrutering og samtidig støtter rent og hvitt håndverk.

Fondet vil annonsere ved årsskifte hvilke søkekriterier som ligger til grunn, samt utnevnelsen av nytt styremedlem som er med i forvaltningen. I tillegg vil Mal Proff lansere produkter i 2018 som skal synliggjøre Pure Crafts samt at disse produktene bidrar økonomisk til fondet. 

Det vil bli mulig å søke om midler fra fondet når søkekriteriene og styremeldem er på plass neste år.

Logg inn
Bli kunde
KampanjeButikkerAktuelt