Nyhet: Prosjektsparkel

Prosjektsparkel som er effektiv å påføre, suveren å slipe og lett å fordele

Jotun prosjektsparkel er ekstremt effektiv å påføre, suveren å slipe og lett å fordele. Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget.

Produktet kan brukes til prøytesparkel til flekk- og helsparkling av puss, betong, lettbetong, nye gipsplater og andre bygningsplater. Skal ikke benyttes i forbindelse med strimling av gipsplateskjøter.

Hvordan bruker du prosjektsparkel best mulig til ditt prosjekt?

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter. Blanke flater rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling og mattslipes. Forbehandling Forsenkede skjøter fylles med JOTUN Sparkel gipsplate - fin og strimles med JOTUN Sparkelremse. Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse. Skrue-/spikerhull og andre bygningsplater enn gipsplater, skjøt- og flekksparkles 2-3 ganger. Skjøten skal sparkles to ganger til og trekkes ut/fordeles med et egnet sparkelverktøy. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

Sparkelmassen kan påføres med tradisjonell sprøyteutstyr egnet til påføring av sprøytesparkelmasser.Underlagets temperatur må være min. +10 °C. Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Jotun Prosjektsparkel