Dette er Mal Proffs kjedekonsept

Den siste året har Mal Proff satset tungt på videreutvikling av deres kjedekonsept med tre nye oppgraderte butikker - og flere skal det bli.

Showroom, nye og større brekkeområder, felles møterom, mer fokus på butikk og mindre på lager samt bedre oversikt i butikkene, er alle fellesnevnere for det nye konseptet. Målet er å få samtlige av Mal Proffs butikker til å fremstå mest mulig gjennomgående like, både med tanke på utseende og effektivitet.

Egen stasjon for å brekke maling i Mal Proff

 - Først ut var Bodø i desember 2015, før Stavanger og Bergen ble ferdigstilt høsten 2016.

Så, etter etablering av Mal Proffs nye kjedeprofil i forbindelse med åpningen av Mal Proff Brobekk og Kristiansand, ble profilen videreført med ombygging av Trondheim og deretter Billingstad og Ski.

Det sier driftssjef Hans Holen, som har det overordnede ansvaret med gjennomføringen av konseptutviklingen.

- Å etablere og satse enda mer på gulvsegmentet er en stor del av konseptet. Vi retter også mer fokus mot brekkeområdet, som jeg vil påstå er selve kjernen i butikkene våre. Samtidig er det viktig at alle våre ansatte får stor og god nok arbeidsplass, og at alle våre kunder sitter igjen med en god handleopplevelse etter å ha besøkt en av våre butikker, fortsetter han.

Sosiale områder i butikk

Mal Proff ønsker å fremstå som en sosial møteplass, for både kunder og ansatte i butikk. Å få kundene til å føle seg som hjemme, er derfor svært viktig.

 - Aller butikker skal få et egnet område hvor kundene kan sitte ned og nyte en varm kopp kaffe med matpakken sin om de ønsker det. Eller de kan utnytte tiden til å planlegge nye prosjekter, sier Hans, som gjerne ser at kundene bruker enda mer tid i butikkene.

En sosial møteplass inne i butikken

- En stor del av kundemassen kommer innom for å brekke maling, og det tar litt tid. Da ønsker vi å legge til rette for at kundene våre kan benytte tiden til å gjøre andre forefallende oppgaver de måtte ha mens de venter. De kan for eksempel få en produktdemo fra en av våre mange leverandører.

Bedre oversikt

Mal Proff ønsker at butikkene skal fremstå som mer ryddig og oversiktlig. Butikkene skal bygges om, eventuelt flyttes til andre lokaler hvis nødvendig.

Mal Proff varehyller gjøres mer oversiktlige

- Så langt det er mulig, vil vi prøve å bygge om flere av butikkene. Vareutvalget skal plasseres der det er mest naturlig for kundene å finne varene, og vi vil ha mer butikk og mindre lagerpreget utseende. Vi vil også ”binde sammen” de ulike områdene i butikkene, for et mer helhetlig uttrykk. Kundene skal også kunne benytte seg av både møterom og showroom når det er ønskelig, forklarer Holen.

Langsiktig plan

Holen har allerede planene klare for hvilke butikker som er neste ut, men vil ikke røpe for mye riktig ennå.

- Vi jobber stadig for å få mest mulig like butikker. Kundene våre skal kunne kjenne oss igjen, uansett hvor i landet de måtte besøke oss. Nå har vi ulike butikker på blokka som vi må prioritere, og det inneholder både nyetableringer og ombygging av eksisterende butikker, forteller han.

Videre regner Holen med at konseptet ikke vil bli hundre prosent ferdig med det første.

- Vi anser dette nærmest som en kontinuerlig oppgave, da det stadig skjer endringer både ute i butikk og i markedet generelt. Så langt har vi bare fått positive og hyggelige tilbakemeldinger på det som er blitt utført, så sånn sett kan vi si at konseptet er vellykket, avslutter Holen. 

Logg innFavoritter
Bli kunde
KampanjeButikkerAktueltKompetanse