Med fokus på brannsikring

Siden mars i år har Mal Proff invitert kunder og samarbeidspartnere til kurs i bygningsmessig brannsikring. – Vi opplever at det er mye uvitenhet rundt brannsikring, og det vil vi jobbe for å snu, sier Jan Ragnar Folvik.

Folvik, som er murmester og har jobbet med brannsikring siden slutten av 80-tallet, er salgsingeniør i brannsikring i Mal Proff og en av pådriverne til gjennomføringen av kursene. Så langt har det blitt avholdt kurs i Tønsberg, Brobekk, Ski, Trondheim, Ålesund, Bergen og Stavanger, hvor 88 deltakere har fått utdelt hvert sitt kursbevis. Snart står Tromsø og Bodø på trappene.

- På agendaen står blant annet tetting av gjennomføringer, fuger, brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og treverk, forskriftskrav og dokumentasjon, samt en oppsummering og presentasjon av våre produkter, sier Folvik.

Kurset, som er gratis og åpent for alle, tar bare 2,5 time. Til tross for positive tilbakemeldinger, skulle Folvik ønsket seg enda flere påmeldte.

- Det har dessverre ikke vært like stor respons overalt, men alt i alt et godt fremmøte. Vi opplever at det fortsatt er mange som er skeptiske, de tror det er omfattende og har kanskje nok annet å drive med. Men kurset tar ikke lange tiden, og bygningsmessig brannsikring er viktig og absolutt noe alle håndverkere burde kunne noe om, sier han.

Et viktig samarbeid

Folvik har god dialog med Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO), som blant annet jobber aktivt for å få bygningsmessig brannsikring inn som et eget fag. Deres formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen, slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. I dag tilbys det nettbasert grunnkurs via BFO, men hittil har det ikke vært noe organisert opplæring innenfor faget.

- Det er kun leverandørene selv som har stått for kursing og opplæring. BFO jobber imidlertid for å få det inn som et eget fag, for før eller siden vil det komme enda strengere krav til bygningsmessig brannsikring fra myndighetene, tror Folvik.

Nestleder Hugo Haug i BFO sier akkreditert sertifisering på passiv brannsikring lenge har vært et savn i bransjen. I fjor fikk BFO en avtale med Norsk Sertifisering AS, som kan tilby slik sertifisering for virksomheter innenfor passiv brannsikring. Sertifiseringen skal blant annet gjøre det enklere å skille seriøse aktører, som investerer både tid og penger i god opplæring og kvalitet, fra såkalte «bakgårdsfirmaer».

I dag tilbys det nettbasert grunnkurs for brannsikringsmontører via BFO, og for tiden arbeides det med det videregående kurset som skal lede frem til et akkreditert sertifikat for montøren. Det vil være NEMKO som står for sertifiseringen.

- Hittil har det ikke vært noe organisert opplæring innenfor faget, så myndighetene ved DSB og DiBK hilser ordningen velkommen. Etter det vi erfarer vil passiv brannsikring bli innført som eget godkjenningsområde innen den sentrale godkjenningsordningen hos DiBK, sier Haug, og understreker:

- Faglig sertifisering er en fin måte både for bedrifter og den enkelte å vise at man faktisk har opparbeidet seg en dokumentert kompetanse. Det blir et kvalitetsstempel som gjenspeiler bedriftens seriøsitet, og som både private og offentlige oppdragsgivere kan etterspørre, sier Haug.

Stort behov

Haug er positiv til at en så stor aktør som Mal Proff retter fokus på brannsikring gjennom egne kurs.

- Det er viktig at bransjen benytter seg av både kurs og sertifisering, og starter med å implementere den kunnskapen inn i arbeidet sitt. Vi er helt avhengig av å få folk i bransjen med, men vi i BFO kan ikke gjøre stort annet enn å legge til rette og oppmuntre så godt vi kan, sier han.

Ifølge Folvik er det kun leverandørene som har stått for denne type opplæring tidligere, uten at det nødvendigvis har vært så veldig organisert.

- Vi er opptatt av at produktene skal bli brukt korrekt, men dessverre ser vi en del tilfeller av for eksempel feilmontasje og for lite lagtykkelse. Derfor ser vi et stort behov for å holde disse kursene, og tanken er jo at man skal kunne danne et grunnlag for å fatte en interesse for å gå veien videre mot full sertifisering, sier Folvik.

Logg innFavoritter
Bli kunde
KampanjeButikkerAktueltKompetanse