Ny Brannmaling fra Mal proff gjør jobben enklere

Parkeringshuset i Kristiansand ligger under bakken midt i sentrum og er med sine 250 meter en av Norges lengste. Når det er ferdig, vil parkeringshuset kunne ta imot 450 biler over to og et halvt plan.

Proffmal A/S fra Vennesla har brannmalt over 50 søyler i det nye parkeringshuset under Kvadraturen i Kristiansand. De har brukt en nyutviklet brannmaling som har unike egenskaper.

- Nullifire SC 902 er en to-komponent maling med unike egenskaper, kan Jan Ragnar Folvik fra Mal proff fortelle. 

Malingen kan blant annet påføres i lagtykkelser helt opp til over 3000 my i en arbeidsoperasjon. Malingen tilfredsstiller også korrosjonskrav til og med C2, og kan om ønskelig stå uten toppstrøk. Det vil si at malingen er også er rustbeskyttende i tillegg til brannbeskyttende.
Det betyr god økonomi både for oppdragsgiver og utførende part.

Ny brannmaling fra Mal Proff gjør jobben enklere

Kenneth Nesheim er daglig leder i Proffmal A/S som i dag teller 13 ansatte og omsetter for kr 11.000.000.

- Passiv brannbeskyttelse er en nisje som gir oss flere bein å «stå» på og vi blir mer komplette. Det gir oss også noen fortrinn da vi kan levere mer komplette tilbud. Disse jobbene er det heller ikke så stor konkurranse om, da det er færre aktører som utfører denne type arbeider. Det gjør at disse jobbene stort sett gir større inntjening, sammenlignet med tradisjonelle malearbeider, noe som er kjærkomment i en presset bransje, sier Nesheim.
Produktet er ifølge Nesheim veldig enkelt å påføre.

- Vi brukte ei kraftig Graco Mark x sprøyte for påføring, og dette gikk utrolig kjapt, med tanke på tykkelsene vi skulle påføre. Egenskapene til brannmalingen gjorde at vi kunne påføre tykkelser på over 3000my, i ett og samme strøk - uten noen form for sig eller drypp.

Også da de ferdige brannmalte søylene ble påført skader, var produktet utmerket å bruke, til utbedring av disse, sier Nesheim.

- Ved bruk av vanlige sparkelkniver, kunne vi legge tykke lag i 1-2 behandlinger, slik at vi oppnådde samme tykkelse som resten av søylene. Dette har vært meget tidsbesparende og økonomisk gunstig, i et prosjekt hvor tidspress har vært særdeles høyt.