Powerhouse

Utfordrende malejobb i uvante vinkler

Signalbygget Powerhouse Telemark har allerede vunnet priser før det er ferdigstilt. Med sitt særegne utseende der tak og vegger har vinkler som ikke er rette, ble det et annerledes oppdrag for Malermester Kjellsen & Tufte.

– Alle bygninger er jo unike i seg selv, men for oss som maler er det likevel slik at mange oppdrag er ganske like. Arbeidet med Powerhouse Telemark har derimot vært en ganske annerledes malejobb.

Det sier prosjektleder Andrius Razmus hos Malermester Kjellsen & Tufte i Skien. De fikk oppdraget med alt innvendig malearbeid, teppelegging, epoksy, gulvbelegg og flytsparkling.

– Vi har gjort alt gulvarbeid utenom parkett og betong, og alt som gjelder sparkling og maling av vegger innendørs. Vi har også hatt noe ansvar utvendig, blant annet med limtreportalen som måtte beises, forteller Razmus.

Krevende geometri

Powerhouse, som ligger ved foten av Kulltangbrua i Porsgrunn, er et nyskapende bygg på 11 etasjer, tegnet av det internasjonalt anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta. Byggestart var høsten 2018, og i løpet av 2020 skal bygget være helt ferdigstilt.

Bygget har fått tilnavnet “den grønne diamanten”, og skal bli et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg. Det totale arealet er på 8313 kvadratmeter. Powerhouse vil bli utleid som kontorlokaler, med fasiliteter som kantine, treningsrom og eksklusiv takterrasse. Taket og hele sørfasaden er dekket av solcellepaneler. Det er R8 Property som er byggherre, mens Skanska har vært totalentreprenør.

Det er ikke størrelsen på prosjektet eller de strenge miljøkravene som har vært mest utfordrende, påpeker Andrius Razmus i Malermester Kjellsen & Tufte. Det er geometrien på bygget, hvor to av fasadene skrår syv grader utover, i tillegg til at hjørnet over inngangspartiet har en vinkel på 45 grader, som har gjort at de har vært avhengig av lift i større grad enn normalt for å komme til.

– Det har vært en del oppfølging for å sikre god fremdrift. Vi har hatt to teppeleggere i sving, tre som har jobbet med gulvavretting og belegg, og fire til fem malere som har vært i aksjon i de 11 etasjene til enhver tid. Vi begynte i oktober i fjor, så det har vært et prosjekt som har gått over nesten ett år, sier Razmus. 

Miljøkrav og logistikkutfordringer

Powerhouse er et plussenergikonsept, og Porsgrunns-bygget blir det første med BREEAM-Nor sertifisering i Telemark. Målet er at det skal få kategorien Excellent, som er det nest høyeste nivået det er mulig å oppnå. Etter planen skal bygningen generere mer energi enn den bruker gjennom livsløpet.

Miljøsertifiseringen stiller ikke bare krav til byggematerialer, fasader og bygningsfysikken. Alt av produkter som blir brukt til maling, sparkling og gulvarbeid må også stå på BREEAM-lista.

– Vi har måttet være veldig nøye med valg av produkter, enten det har dreid seg om lim, silikon, sparkel, maling eller gulvprodukter. Det har til tider vært litt krevende å fange opp hva vi kan bruke, og matche det med det arkitekt og byggherre ønsket, sier Razmus.

– Men alle utfordringer kan løses, det gjelder bare å gå noen runder ekstra av og til. Vi måtte for eksempel legge mange fargeprøver før vi fikk godkjent, siden arkitekten ønsket en maling med høyere glans enn det som faktisk finnes, og etterspurte malingstyper som ikke er å få tak i her til lands, forklarer prosjektlederen.

En annen utfordring som måtte løses, var logistikken opp og ned de 11 etasjene.

– Når det er mange underleverandører som jobber på stedet samtidig, blir det fort kø med arbeid i 11 etasjer, og bare to heiser som er satt i drift. Skal vi legge gulvbelegg i 9. etasje, så må jo dette fraktes opp på et tidspunkt, sier Razmus.

Logistikkproblemene internt i bygget løste seg etter hvert ved at de laget et leveringssystem med faste avtaler for når de ulike arbeidslagene kunne benytte seg av heisene, forklarer han.

Stolt av bidraget

Alt i alt syns den erfarne prosjektlederen det har blitt et flott signalbygg, som han er stolt av å ha vært med på å ferdigstille.

– Du merker når du går inn at dette er et helt unikt byggverk, med materialvalg og en utførelse som er langt over normalen. Det ser rett og slett kjempebra ut, og arkitektene har vært flinke på valg av farger og materialer. Det er gøy å være med på så spesielle prosjekter, sier Razmus fornøyd.

Han forteller at han syns det er ekstra stas hvis han har med seg andre i bilen når han kjører forbi “den grønne diamanten”, og kan forklare dem at Kjellsen & Tufte har malt det meste der.

Totalt har Skiens-firmaet bidratt med maling av rundt 3-4000 kvadratmeter med vegger, og legging av om lag 2-3000 kvadratmeter teppeflis. Malermester Kjellsen & Tufte har Mal Proff som sin hovedleverandør.

 

FAKTA: Powerhouse Telemark

 • Kontorbygg på 8313 kvadratmeter, fordelt på 11 etasjer
 • Sted: Porsgrunn
 • Arkitekt: Snøhetta
 • Byggherre: R8 Property
 • Totalentreprenør: Skanska
 • Rådgiver: Asplan Viak
 • Et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg
 • Fasade og tak er dekket av solcellepaneler
 • Bygget skal generere mer energi enn det bruker gjennom levetiden
 • Vil produsere rundt 239 000 kWh per år fra eget solcelleanlegg
 • Det første BREEAM-Nor-sertifiserte bygget i Telemark

Kilder: powerhouse.no, skanska.no

 

FAKTA: BREEAM-Nor

 • BREEAM er Europas ledende verktøy for miljøsertifisering av bygninger
 • BREEAM-Nor er den norske tilpasningen
 • Byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon
 • Utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge
 • Det finnes i overkant av 300 registrerte BREEAM-Nor-prosjekter
 • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet
 • BREEAM-Nor-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding
 • Ordningen er markedsdrevet og frivillig
 • BREEAM-Nor fremmer bygg som er bra for miljøet

Kilder: Grønn Byggallianse, byggtjeneste.no