Mal Proff har inngått samarbeidsavtale med Tomt & Tørt og Norsk gjenvinning

Nå kan du returnere brukte malingsspann hos Mal Proff Brobekk.

Ordningen er et prøveprosjekt som i førsteomgang vil vare i seks måneder.

– Ordningen er et viktig ledd i vår satsing og fokus på bærekraft og miljø, og at vi nå har blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en riktig vei å gå, da også mange av kundene våre er Miljøfyrtårnsertifisert. Det at maleren nå har mulighet for å levere tomme malingsspann til gjenvinning hos oss, i stedet for at spannene går rett i restavfall, synes vi er en veldig god idé, forteller Arild Godal, driftssjef Mal Proff.

Spannene kan leveres helt kostnadsfritt, men det er viktig at de er helt tomme og tørre. Både metall- og plastspann kan leveres.

– De aller fleste malere i dag er nøye med å få med seg all malingen, men for å sikre at det ikke blir levert spann som ikke er tomme og tørre, så skal lokk og spann sorteres hver for seg. Dette vil bli godt merket, sier Godal.

Et prøveprosjekt

Første butikk ut som får ta del i returordningen, er Mal Proff Brobekk. I skrivende stund regner Godal med at ordningen vil være hundre prosent på plass innen kort tid. Etter seks måneder vil Mal Proff ta en evaluering, for å se hvor flinke håndverkere har vært med å levere inn.

Det er Norsk Gjenvinning som står for tømming og innhenting av containerne når de er fulle, de står også for kostnadene de første seks månedene.

– Vi håper jo at maleren synes at dette er godt tiltak for miljøet, og at de vil levere mange spann hos oss. Vi i Mal Proff synes i alle fall at dette er en svært god ordning, sier Godal.

Håper på langsiktig samarbeid

Det var Tomt & Tørt som først tok kontakt med Mal Proff for å høre om Mal Proff kunne være interessert i et slikt prosjekt. Prosjektleder i Norsk Metallgjenvinning, Blair Malcolm, sier de ser store muligheter inn mot proffmarkedet og håper så mange som mulig vil benytte seg av returordningen hos Mal Proff Brobekk.

 – Tomt & Tørt har hatt returordning av malingsspann lenge, men da mot privatmarkedet. Men vi får ikke så mange spann inn fra private husholdninger som vi ønsker, da mange lagrer malingsspann i bod og kjeller i mange år. Derfor så vi mot proffmarkedet, og siden Mal Proff er ledende aktør i proffmarkedet var det helt naturlig å ta kontakt med dem, forklarer Malcolm.

Det er Norsk Metallgjenvinning som står for retur av metallemballasje. Malcolm forteller at metallspann blir sendt til Mo i Rana og blir smeltet om til ulike stålprodukter som for eksempel armeringsjern.

Plastspann blir gjenvunnet til for eksempel rør og tanker. Alt i alt er dette et prosjekt som kan rulles ut til hele Norge, da viktige ressurser blir ivaretatt og at metall- og plastspann blir levert til gjenvinning i stedet for forbrenning.

– Det blir spennende å se om vi får inn store mengder plastspann. Det som er avgjørende for prosjektet, er at spannene er penseltørre uten masse malingrester da hensikten er å se om vi får god kvalitet på det som skal gjenvinnes, sier Malcolm.

Faktaboks:

Tomt & Tørt

  • Tomt & Tørt er en returordning for bedrifter med tom og tørr emballasje, brukt til maling, lakk, lim, sparkel eller trykkfarge, og gjelder både plast- og malingsspann.
  • Ordningen er basert på nye emballasjeavtaler mellom Miljødepartementet og næringslivet som kom i 2003, og fastslår at slik emballasje ikke lenger er å betrakte som farlig avfall.
  • Fordi tomme spann ikke er farlig avfall kan de leveres gratis.

Kilde: www.grontpunkt.no