Nå er alle Mal Proff butikkene miljøsertifisert

Knappe to måneder etter første sertifiseringsmøte i oktober i fjor, ble alle de 18 Mal Proff butikkene godkjent og miljøsertifisert med Miljøfyrtårn.

Siste godkjenning gikk til Mal Proff Ålesund i desember. Nå er alle brikkene på plass. Både hovedkontoret og sentrallageret til Farveringen samt alle Mal Proff butikkene er nå godkjent og ferdig miljøsertifisert med Miljøfyrtårn.

Tanja Røtterud, HR-, miljø- og kommunikasjonsansvarlig hos Malorama, har tidligere uttalt at sertifiseringen viser at de tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor. Prosessen har vært intensiv og til dels krevende, men driftskoordinator for butikkene i Mal Proff, Jørn Hansen, berømmer alle involverte.

– Vi har hatt et tett og godt samarbeid med alle butikkene underveis i prosessen. Butikksjefene har gjort en kjempejobb og resultatet av prosessen har blitt kjempebra. De så kanskje litt mørkt på det helt i starten da det er mye som må på plass, men da vi først satte i gang så gikk det veldig greit.

Les også: Pure Crafts - Bærekraftig tiltak som alle vil ta del i

Hovedkontoret først ut

Malorama sertifiseres etter «hovedkontormodellen». Før alle butikkene kunne sertifiseres, måtte hovedkontoret godkjennes.

– Tanja Røtterud gjorde et godt og grundig arbeid med å sertifisere hovedkontoret først. Det gjorde det mye lettere for butikkene å følge etter, sier Jørn Hansen, og trekker frem noen av kravene som stilles:

– Det er flere faktorer som spiller inn når man skal sertifiseres. Alt fra sortering av avfall og gjenvinning, til transport, vernerunder, risikovurderinger og sikkerhet på arbeidsplassen er viktige poster.

Ifølge Jørn er alle butikkene nå godkjent for tre år av gangen. Det betyr at de må re-sertifiseres når tiden er ute. Butikksjefene må også levere årlige rapporter underveis.

– Hvert år skal det fylles ut en klima- og miljørapport som butikksjefene har ansvar for. Rapporten skal si noe om året som har vært og hvilke mål vi setter oss for året etter. Butikkene er veldig positive til sertifiseringen og alle butikksjefene og butikkansatte tar dette på alvor, sier Jørn.

Les også: Fra plasthansker til arbeidshansker 

Kommer kundene til gode

Det er ikke bare butikkene som nå merker en positiv endring med sertifiseringen, også kundene vil oppleve butikkene som mer ryddig og sikrere.

I tillegg kan kundene være helt trygge på at varene de kjøper er godkjent og miljømerket.

– Stadig flere oppdragsgivere stiller krav til håndverkerne at de bruker leverandører som er miljøsertifisert. Skal kundene våre ha sjans til å vinne anbud, særlig de offentlige, er det for mange nå blitt helt avgjørende at de handler hos miljøsertifiserte bedrifter, sier Jørn.

miljofyrtaarn_logo_1.jpg