Tekniske tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rådgivning:

 

Vi bidrar med råd og veiledning innen vedlikehold – for at kunden skal få ett best mulig sluttresultat. Vi kan også bidra som tredjepart i tvister innen faget.

 

Inspeksjon:

Vi tilbyr teknisk personell for oppfølging av prosjekter f.eks. ved dokkinger, for å bidra til at arbeidet blir utført i hht spesifikasjoner og prosedyrer som er gjeldende for det aktuelle prosjektet.

 

Vedlikehold:

 

Ved dokkinger, ombygging eller bare generelt vedlikehold utarbeider vi spesifikasjoner og vedlikeholdsplaner/ manualer i samarbeid med kunden. Vi utarbeider også sluttrapporter der det er nødvendig.

 

Kurs og opplæring:

 

Mal Proff Coatings har tilgang på bred ekspertise, og tilbyr skreddersydde kurs innen daglig vedlikehold om bord. Vi setter sammen en agenda tilpasset kundens behov og ønsker. Kurs kan arrangeres på land, så vel som ombord i fartøyer.

 

Kontakt oss her.