Brannhemmende maling

Salgsingeniør Jan-Ragnar Folvik i Mal Proff har dedikert sin yrkeskarriere til brannsikring. Brannhemmende maling er enklere enn sitt rykte å påføre. Det gjelder bare å tenke litt annerledes.

I snart 30 år har salgsingeniør Jan-Ragnar Folvik i Mal Proff viet seg til feltet brannsikring. Han sitter i dag på verdifull kompetanse innen bygningsmessig brannsikkerhet i form av brannhemmende maling, dimensjonering og påføringsteknikk.

Se mer av hva Mal Proff kan levere innen brannsikring her

Jan-Ragnar Folvik i Mal Proff har jobbet med brannsikring i snart 30 år

- Jeg er murmester av yrke, men fattet interesse for brannsikring allerede i 1989. Med ny revidert Teknisk forskrift i 1987 og Brannforskrift  i 1990, kom det strengere krav til dokumentasjon og produkter, og oppgradering av all gammel bygningsmasse. I den forbindelse fikk jeg flere store oppdrag, som Marienlyst og Postgirobygget, diverse kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsbesittere, forteller Folvik.

I 1995 ble Folvik ansatt hos en leverandør for å drive salg, markedsføring og opplæring innen bygningsmessig brannsikring. I flere år holdt han forelesninger med «forebyggende kurs» ved Norges Brannskole i Tjeldsund. Han har også engasjert seg i komitearbeid, sist omkring utforming av Norsk Standard (NS 3911) for utførelse av passive brannsikringer i bygninger.

Brannsikring bør inn i malerfaget

Ifølge Folvik bør malere og malermestere se på brannhemmende maling som en nisje å satse på, ikke minst som en måte å øke omsetning og inntjening på. Generelt i bransjen har det likevel vært lite fokus på temaet.

-Produktet har alltid vært tilgjengelig, faktisk helt tilbake til da jeg startet opp. Det har vært endel skepsis til brannmaling, og mange har tenkt på det som et spesialfelt forbeholdt noen få. Men det er ikke mer komplisert enn at man får hjelp til dimensjonering, og deretter følger retningslinjene til produktet. Det er viktig å understreke at påføring av brannmaling ikke er noe annerledes enn andre sprøyteteknikker. Det gjelder bare å tenke litt annerledes, forklarer Folvik.

For man skal ikke bare tenke dekkevne, farge og glans. Brannmalingen må påføres i en gitt tykkelse avhengig av stålprofil og brannklasse. Alt fra 250 og opp til 3-4000 my.

- Jeg mener bygningsmessig brannsikring bør være en del av malerfaget, spesielt med tanke på fuging og brannmaling av stål og tre. Malere har den kunnskap de trenger om påføringsteknikker. Utfordringen ligger i å vite hvor mye man skal legge på. Det kreves kompetanse for å kunne gjøre dimensjoneringer og sørge for at malingen blir lagt riktig. Det er her jeg kommer inn i bildet. Når jeg utfører dimensjonering av brannmaling, vil det si at jeg beregner og finner ut hvilken tykkelse malingen skal legges i, sier Folvik.

Her legges brannmaling

De aller fleste bygg har brannkrav til bærekonstruksjon. Etter gitte krav skal et bygg kunne stå imot brann i et visst antall minutter. Brannhemmende maling kan benyttes som brannbeskyttelse på alle typer bygg med krav til stål og tre, for eksempel offentlige bygg, sykehjem og sykehus, og større industribygg. Blant prosjektene Folvik og Mal Proff har vært involvert i, er fergeterminalen for Color Line i Larvik, sykehuset i Bodø, Ulstein Arena og Kuben i Tromsø. Mal Proff har hovedsakelig bidratt med dimensjonering av lagtykkelser, levering av primer, brannmaling og toppcoat, enten det har vært malt på byggeplass eller påført på verksted og fraktet til byggeplass for montering.

Produkter i stadig utvikling

Produktene er i konstant utvikling videre og blir stadig bedre. Tidligere var mange brannhemmingsprodukter løsemiddelbaserte, mens de fleste nå er vannbaserte og tilfredsstiller miljøkrav. De ulike typene produkter kan hovedsakelig deles inn i brannmaling til stål og tre, og til innvendig eller utvendig bruk.

- Stål er fint og kjapt å bygge med, men tåler lite varme. Ved 500 grader mister stålet halve sin bæreevne. Prinsippet bak brannmaling er at den ved brann skummer opp 40-50 ganger. Legger du på 1 millimeter (1000my), sveller den opp og blir 4-5 cm tykk ved en brann. Da isolerer det stålet på samme måte som en isolasjonsplate. Brannbeskyttelse på treverk har også en svellende egenskap og man oppnår å få en ubrennbar overflate, noe det blant annet er krav om i alle rømningsveier, forklarer Folvik.

Sertifiseringsordning på vei

For å spre mer kunnskap og informasjon vil Folvik reise rundt til alle Mal Proff-butikkene i 2017 og holde opplæringskurs. Han ønsker å bidra til å sikre kvalitet og riktig utførelse.

- Fra myndighetenes side er det ingen egen sertifisering for bygningsmessig brannsikring, men det er en del av håndverksfagene. Brannfaglig Fellesorganisasjon jobber nå aktivt med å få til en seritifiseringsordning av virksomheter og opplæring av montører. Det er derfor viktig å kurse og informere slik at Mal Proff sine kunder er rustet til å tilfredsstille eventuelle nye skjerpede krav til kompetanse, avslutter Folvik. 

Våre brannhemmende produkter