Mal Proff med nyopprettet stilling

Vil få mer kontroll og oversikt over vareutvalget.

Mal Proff satser tungt på digitale løsninger. Ny netthandel og automatisk varepåfylling er på plass, og med det ble det også naturlig å rette fokus mot sortimentstyringen. I april i år ble dermed den helt nye stillingen ”produkt- og konseptsjef” opprettet. Stillingen ble tildelt Martin Fjeller, som etter 18 år i Mal Proff, de siste årene som distriktssjef, kjenner godt til Mal Proffs strategi og satsingsområder.'

- Stillingen ble til for å kunne oppnå en felles plattform og et felles sortiment for alle Mal Proff butikkene. Det er viktig for oss at kundene våre får det samme vareutvalget i alle våre butikker, kundene skal være sikre på at de finner de samme varene uansett hvor i landet de handler, forklarer Fjeller.

Mer felles sortiment i butikkene til Mal Proff

Noen lokale tilpasninger vil det riktignok bli.

- Det er et naturlig valg, da det er store forskjeller fra distrikt til distrikt i forhold til hvilke produkter kundene benytter seg av.

”Dørvakta”

Tidligere var det leverandørene som henvendte seg til butikkene, nå skal alt godkjennes sentralt via Fjeller før varene kommer ut i butikk. På den måten vil Mal Proff få langt bedre kontroll og oversikt over vareutvalget. Det gir flere fordeler.

- De liker å kalle meg ”dørvakta”, humrer Fjeller, og understreker:

– Det er viktig å presisere at dette ikke bare handler om kundene, eller at vi skal få mer innkjøpsmakt over leverandørene. Viktigst av alt er at vi vil få enda bedre nytte av hverandre.

Godt i gang

Men et såpass stort prosjekt er ikke gjort i en håndvending. Ifølge Fjeller har de ikke satt noen endelig dato for når alt er på plass, men sier forsiktig at de har et håp om at mye vil være på plass i løpet av et års tid.

- Per nå har vi 17 butikker rundt om i landet, og det sier seg selv at dette vil ta tid. Men vi er godt i gang, og vi kommer til å jobbe tett med dette utover høsten. Vi ser at stadig flere av kundene våre vil benytte seg av netthandel, og med det er vi avhengig av å ha full kontroll over varelagrene til butikkene. Det nye konseptet vil ikke bare gjøre butikkene gjenkjennbare og enklere å orientere seg i, det vil også sikre kundene vareleveranser til en hver tid.