Med ungdommene i fokus

Samarbeidet mellom Mal Proff og Bodø Videregående skole har stor gjensidig nytteverdi. – Det er veldig viktig å synliggjøre malerfaget gjennom rekruttering, og her har hele bransjen et ansvar, mener salgssjef RuneNilsen hos Mal Proff

Elevene på Vg2 Overflateteknikk har valgt studieretning og er godt i gang med utdannelsen. Allerede neste år vil forhåpentligvis samtlige av dem ute i full jobb, på trygge og sikre arbeidsplasser. Men for å komme dit, er det fint med litt drahjelp og inspirasjon på veien – både fra skolens side og malerbransjen selv. Og det er her det gode samarbeidet kommer inn. - Det er viktig å nå ut til ungdommene, og for å få til det, er vi nødt til å samarbeide.Bransjen må by på seg selv, vi må gjøre oss interessante for ungdommen, sier Rune Nilsen. Inviterer til fagdager Etter at Nilsen kom i kontakt med lærer Reidar Dundas på Bodø Videregående Skole, har han fått god innsikt i hva elevene på Vg2 jobber med.

 Som et resultat av samarbeidet inviterer Mal Proff Bodø elvene på fagdager i butikken. - Hensikten med det, er først og fremst å gi elevene en enda bedre forståelse for hva en håndverker jobber med og hvordan en arbeidsdag kan være. Vi gir elevene innblikk i hvilket utstyr som brukes av en håndverker i dag, enten det gjelder maling eller gulvlegging. De får også prøve seg på sparkling og strimling av gips, forteller Nilsen.

Til slutt venter servering i typisk Mal Proff stil: Pølser og brus, og en hyggelig prat med proffene. Avhengig av å få med bransjen Reidar Dundas, som har mer enn 30 års erfaring som lærer, sier skolen nærmest er avhengig av å få med bransjen med tanke på videre rekruttering til maleryrket. - Det at bransjen er til stede og viser ansikt, er definitivt en medvirkende årsak til at stadig flere elever får øynene opp for faget, sier han, og understreker at også bedriftene har stor glede av samarbeidet. - Det er minst like viktig for bedriftene å få positiv omtale av malerfaget, som det er for elevene som skal velge studieretning og arbeidsplass. Positiv omtale gagner alle, men det er særdeles viktig at håndverkere og malermestere blir enda mer bevisst på å ta inn lærlinger. Det hjelper ikke å utdanne flinke folk til faget, om ikke bedriftene tar ansvar og gir plass til nyutdannede.

Like populært som i NordsjøenIfølge Dundas har skolen tidligere primært utdannet elever og hele klasser hvor et stort flertall har gått til Nordsjøen, og kun en sjelden gang til malerfaget. Nå ser det imidlertid ut til at «trenden» har snudd. - For første gang i historien er det balanse i forholdet mellom innsøking til de to fagene, og vi har ventelister på å komme inn. Nå er det opp til bransjen å overbevise om at det venter en utfordrende og trivelig jobb på elevene etter utdanning, sier Dundas, som ikke tror det er nedgangstidene i Nordsjøen ene og alene som er grunnen til endringene, men også den økte interessen og de gode utplasseringsperiodene. - Jeg er sikker på at elevene har vært godt opplyst om vårt gode samarbeid med bransjen og Bodø Malermesterlaug. De forstår at det er gode muligheter for jobb etter endt utdanning, og ikke minst at bedriftene med sine flinke fagfolk er med på å gi verdifull innsikt i maleryrket. Dessuten er elevene flinke til å snakke godt om yrket når de er fornøyd.

Demo-besøk fra Jordan I oktober ble Katrine Støen invitert til skolen for demo-dag. Støen er utdannet maler- ogbyggtapetsermester, og jobber i dag som håndverkskonsulent hos Jordan. Hun mener det er viktig at leverandørene viser ansikt og forteller elevene at utdannelsen de tar betyr noe. - Ikke bare er elevene våre fremtidige kunder, de er også viktige for fremtiden til maleryrket. Hvis vi kan vise at vi bryr oss om dem, slik at de føler seg verdsatt, så er det med på å gi positiv signaleffekt. Både Dundas og Nilsen er enig. - Det er ingen tvil om at det er viktig at elevene blir sett og hørt, sier de.

På en typisk demodag kurser Støen elevene i bruk av pensler og ruller, snakker om yrket og lar elevene få prøve seg på slipeverktøy og annet malerverktøy. Hun opplever at elevene er ivrige og viser stor interesse for faget. - Flere skoler burde gjøre som Bodø Videregående skole, som er kjempeflinke til å invitere og ta kontakt med bransjen. Det er på slike arenaer vi blir best kjent med hverandre, oppfordrer hun.