Mestergruppen kjøper Malorama

Vedlagt følger pressemelding om at Mestergruppen kjøper 100 % av aksjene i Malorama AS.

Som mange av dere kjenner til ble det i 2018 inngått en aksjonæravtale, hvor det ble regulert at Malorama skulle selges innenfor en periode på 2 – 6 år. For vårt styre og våre eiere har det vært viktig å finne en eier som kan videreutvikle Mal Proff til beste for alle kunder av Mal Proff. Vi er sikre på at Mestergruppen vil styrke og utvikle Mal Proff til beste for bransjen og alle Mal Proffs kunder. Ditt kundeforhold videreføres som i dag og vi ser frem til å videreutvikle vårt produktsortiment, tjenester og logistikkløsninger til beste for deg som kunde. Har du spørsmål kan du kontakte din kontaktperson eller Mal Proffs salgsdirektør Terje Langmoe.

 

PRESSEMELDING

Oslo, 26. mai 2021

Mestergruppen kjøper Malorama

Det raskt voksende hus-, hytte og byggevarekonsernet Mestergruppen gjør sitt hittil største oppkjøp med overtakelsen av Malorama – Norges største innen maling og produkter til overflatebehandling. Etter kjøpet oppnår konsernet en omsetning på nær 17 milliarder kroner i 2021.

I fjor oppnådde Mestergruppen en omsetning på 14,7 milliarder kroner. Med kjedene Mal Proff, Fargerike, Kulør, Mur Tak Proff, samt grossistleddet Farveringen med i gruppen fortsetter konsernet sin ti år lange vekstreise.

- «Malorama har hatt en suksessfull utvikling siden etableringen i 2010. En utvikling som har blitt forsterket etter Icon Capital og Loe Equitys inntreden som eiere i 2018. Det var styret og aksjonærenes vurdering at tiden nå var inne for å få inn en ledende industriell aktør som kan bidra til å styrke selskapet i den neste utviklingsfasen, og valget falt på Mestergruppen. Mestergruppen kjenner bransjen godt og vil være en eier som kan videreutvikle våre forretningsområder; Farveringen, Fargerike, Kulør, Mal Proff, og Mur Tak Proff til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og bransjen». sier Nils Sund, konsernsjef i Malorama.

Selgerne av Malorama er Icon Capital og Loe Equity som hovedeiere med opp mot 50 %, samt et stort antall tidligere andelshavere i MAL og kjedemedlemmer.

- Det viktigste målet for Mestergruppen med dette oppkjøpet er å styrke vår evne til å forenkle og forbedre hverdagen for våre kunder. De kan se frem mot flere distribusjonspunkter, tilgang til et bredere sortiment og en bedre logistikk med de nye kjedene i familien. Virksomhetene utfyller hverandre, og vi forventer å bli mer effektive i sum enn vi er hver for oss, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen.

Det er først og fremst gjennom økte volumer at vi vil kunne hente ut gevinster, så noen nedbemanning er ikke planlagt. Tvert imot tror vi at de økte volumene som vil komme gjennom denne sammenslutningen vil gi grunnlag for flere ansatte i Malorama, som vil bestå som et selvstendig virksomhetsområde innenfor Mestergruppens eierskap, avslutter Sandvik.

Mestergruppen har en ambisjon om å vokse mer enn markedet. Gruppen skal fortsette å bidra til konsolidering av det svært fragmenterte markedet for nybygging, restaurering, oppussing og tilbygg til boliger og fritidsboliger. I tillegg skal Mestergruppen kutte kraftig i tiden og kostnadene forbundet med boligbygging, tilbygg og oppussing gjennom økt produktivitet. Felles digitale standarder gjennom hele prosjektfasen, og ikke minst bedre logistikkstyring, er blant suksessfaktorene konsernet jobber med å utvikle.

Gjennomføringen av oppkjøpet er betinget av godkjenning fra myndighetene, og forventes sluttført i løpet av sommeren.

OM MALORAMA

Malorama er Norges ledende salgs- og distribusjonsselskap for produkter til overflatebehandling, med en omsetning på 2,3 mrd. Vi er størst innenfor maling, gulv og tapet, og vi leverer alt av utstyr og tilbehør. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med proffkjedene Mal Proff og Mur Tak Proff, vår logistikkvirksomhet Farveringen, og faghandelskjedene Fargerike og Kulør. Selskapet er Norges ledende distributør med leveranser til over 1.200 utsalgsteder, i tillegg er selskapet ledende innenfor bransjen på nett- og omni-kanal løsninger. Selskapet levere et komplett produktspekter og konsepter, samt digitale støttesystemer og løsninger for butikker og håndverkere.

Historien om Malorama startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS (Farveringen/Fargerike) fusjonerte. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og lang erfaring med medlemsbasert kjededrift og engros-/logistikkvirksomhet.

 • Mal Proff: Norges ledende proff-leverandør av produkter for overflatebehandling, med effektiv One Stop Shopping og digitale løsninger for håndverkere og bedriftskunder.
 • Fargerike: Norges største faghandelskjede, med 95 butikker og netthandel som bistår kundene med produkter og råd som gjør hus til hjem.
 • Farveringen: Maloramas effektive logistikk- og distribusjonsnett, som styrker kundenes konkurransekraft gjennom presise og kostnadseffektive leveranser.
 • Kulør: Norges fremste kjede for frittstående faghandlere, som samler forretninger med sterk lokal forankring i et konstruktivt og lønnsomt partnerskap med Malorama.
 • Mur Tak Proff: Faghandel for den profesjonelle mureren, tak- og fasadeentreprenøren.

OM MESTERGRUPPEN

 • Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling
 • Omfatter byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg i hele Norge
 • Eier huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus som har mer enn 300 medlemsbedrifter i Norge som bygger rundt 3500 nye boliger i året, som er det største boligvolumet i Norge samlet sett
 • Eier byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg
 • Driver eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom
 • Tilbyr arkitekt- og rådgivertjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter
 • Er en av landets største hytteprodusenter gjennom Saltdalshytta og Røroshytta
 • Driver produksjon av takstoler og precut gjennom Pretre
 • Utspringet til Mestergruppen var stiftelsen av Mesterhus i 1970 da en gruppe byggmestere ønsket innkjøpsavtaler direkte med byggevareprodusenter.
 • Mestergruppen ble opprettet i 1995 og grunnstammen i virksomheten er fremdeles å forhandle frem nasjonale innkjøpsavtaler som medlemsbedriftene kan benytte.
 • Har Ferd AS som sin største eier med 73 prosent, mens resten utgjøres av medlemsbedrifter i kjedekonseptene

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen, tlf 90733033

Nils Sund, konsernsjef i Malorama, tlf 97097795