Ny møteplass for malerfaget

I tilknytning til Mal Proffs lokaler på Hamar er et nytt møterom for Hedmark og Oppland Maler- og Byggtapetsermesterlaug på trappene. Det mener begge parter blir en vinn-vinn-situasjon.

Mal Proff Hamar åpnet dørene i mai 2018 og det skal nå lages møterom for Hedmark og Oppland Maler- og Byggtapetsermesterlaugets medlemmer. Det vil bli en velkommen arena for bransjefolk til å knytte kontakter, styrke samholdet og ikke minst en mulighet til å holde seg oppdatert på nye produkter i Mal Proffs sortiment. Initiativet faller sammen med at Mal Proff åpnet ny butikk og Fargerike- avdeling i TK Gulv & Interiørs gamle lokaler. Butikksjef Vidar Fredlund forteller om endringene.

- Vi har vært på Olrud Handelspark utenfor Hamar i 13 år, og de siste fire årene har vi hatt et proffutsalg. Malorama kom så inn i bildet, kjøpte opp butikken og tok over 1. mars i år. Da ble det opprettet Mal Proff- og Fargerike- butikk. Overgangen har gått veldig bra, selv om det er klart at man må innrette seg etter nye kjøreregler. Det økonomiske er på stell og det er enklere å drive. Vi har fått med oss alle våre gode, gamle kunder fra TK Gulv og Interiør over i Mal Proff. I tillegg har nye kunder kommet til fra resten av Hedmark og Oppland. Nå er tilbudet mer sentralisert for kundene, forteller Fredlund, som har jobbet i bransjen siden 1990 og hos TK Gulv og Interiør siden 2006.

Vinn-vinn for begge parter

Samtidig med at Malorama kom inn i bildet med Mal Proff- og Fargerike-avdelinger, var Hedmark og Oppland Maler- og Byggtapetsermesterlaug på utkikk etter en arena hvor laugsmedlemmene kan holde treff.

- Lauget kikket på oss og lurte på om vi kunne få til et samarbeid. På det meste er de 30 malerbedrifter i fylket som har hatt behov for en fast plass å møtes. Vi hadde disponibelt et større møterom, som vi er blitt enige om at de kan benytte til møter og arrangementer. Vi synes dette er ålreit, vi knytter nye kontakter og får vist frem butikken vår - det er en vinn-vinn situasjon, sier Fredlund.

Fredlund forteller at oppussingen av møterommet blir et samarbeidsprosjekt. Mal Proff vil få ordnet rommets infrastruktur, som ventilasjon, belysning og strømtilførsel. Deretter vil laugsmedlemmene ta over roret og ta ansvar for interiør og visuell finish.

Møtearena for stort distrikt med mange bedrifter

Laugsformann Robert Haugseth forteller at lauget har savnet en større møteplass som kan samle medlemmene og være en arena for både kursing, laugsmøter og arrangementer.

- Vi er et stort distrikt med store avstander. Lauget ser fordelen med at folk som kommer langveisfra til laugsmøter og andre tilstelninger kan se utvalget hos Mal Proff, som er vår egen butikk, istedenfor bare å handle på nettet. Det er supert, og vi har trua på dette! Vi fyller 40 år i mars og har vi en liten tanke om å få rommet ferdig til det. Lauget ble startet på Hamar i 1979. Vi har materiell og bilder som er samlet i løpet av 40 år, som vi gjerne vil få vist frem i et galleri. Vi håper å få på plass en vegg som viser at det er en bransje i Hedmark og Oppland - vår egen Wall of fame, spøker Robert, som gleder seg til å ta fatt på oppussingsarbeidet.

- Først skal himling, ventilasjon og strøm på plass, så skal vi inn og sette vårt preg på det. Vi har planlagt arbeidet i forhold til Mal Proffs leverandører, som sponser og bidrar med nye gulv, maling og tapeter. Vi er helt i startfasen, men vi har tenkt, at når de er ferdig med ventilasjon, så tar vi et laugsmøte som startskudd til arbeidet, sier Robert Haugseth fornøyd.

Midler fra Pure Crafts

Haugseth kan også fortelle at lauget har stort fokus på rekruttering av lærlinger til faget. Lauget har derfor søkt om og fått innvilget midler fra Mal Proff Pure Crafts. Dette er et fond det kan søkes om støtte til rekrutteringsarbeid fra, og støtten skal uavkortet gå til rekrutteringsarbeid til maler- og gulvleggerfaget.

- Midlene fra fondet gjør at vi kan fortsette undervisningen av klasser på VG1 på Lillehammer, som igjen bidrar til flere søkere. Vi skal delta på utdanningsmesser i regi av videregående skoler og gi støtte til mesterbrev for ansatte i medlemsbedrifter. Vi lager også temahefter til nye lærlinger, deltar på opplæringskonferanse og byggcamp med proffe stands sammen med leverandører. I tillegg er vi i samtaler med NAV om utplassering. Det er viktig for oss å rekruttere nye folk til bransjen, formidle viktigheten av fagbrev og ikke minst få nye mestere inn i lauget, avrunder Haugseth.

 Forfatter: Susanne Delbæk