Tarkett resirkulerer gamle gulv

Tarkett AS og Mal Proff har signert landsdekkende ReStart-avtale for resirkulering.

MAL Proff er Norges største proffkjede for overflateprodukter og en viktig samarbeidspartner for Tarkett. Med returbur på plass fra Tromsø i nord, til Kristiansand i sør kan kunder som ønsker å levere svinn og kapp til materialgjenvinning gjøre dette lokalt hos MAL Proff. «ReStart er et konkret, organisert og målbart miljøtiltak og vi i Tarkett er veldig glad for avtalen som nå er inngått med MAL Proff», sier Espen Josten Teknisk sjef i Tarkett AS. 

Arild Godal i MAL Proff er enig. «Mal Proff-kjeden jobber for bærekraftige løsninger. Vi har et ansvar på lik linje med alle andre aktører om å være mer miljøbevisste, og derfor ønsker vi å legge til rette gjennom gode og ryddige ordninger i butikkene», sier driftssjef Arild Godal i MAL Proff. Alle butikkene i kjeden har nå på plass utstyr for kildesortering av kapp og belegg, og dette vil bidra til å redusere avfallsmengden i samarbeid med Tarkett. 

I Norden ble det i 2019 samlet inn 466 tonn installasjonsavfall til Tarkett gjennom returordningen ReStart. Av dette ble om lag 350 tonn klargjort som nytt råmateriale i produksjon av over 115.000 m2 gulv. I tillegg til å redusere uttak av jomfruelige råvarer som en følge av økt materialgjenvinning, utgjorde dette også en betydelig utslippsreduksjon på 700 tonn CO2. 

– Vinylgulv er godt egnet for materialgjenvinning. Det resirkulerte materialet har like høy kvalitet som vinyl produsert fra jomfruelige materialer, sier Espen Josten i Tarkett AS. 

Slitesterkt materiale

Også Mal Proff-kjeden ønsker å bli bedre på bærekraft, og har bestemt at alle butikkene i kjeden skal sette i gang med kildesortering av kapp og belegg. I dag er det kun 3-4 av de største butikkene på landsbasis som er med i ReStart-ordningen, men fra og med i år skal altså alle butikkene innlemmes i avtalen.

– Vi har et ansvar på lik linje med alle andre aktører om å være mer miljøbevisste, og derfor ønsker vi å legge til rette gjennom gode og ryddige ordninger i butikkene, sier driftssjef Arild Godal i Mal Proff.

Fra før har de returordning på for eksempel coating fra Jotun, som regnes som farlig avfall.

At gamle gulv som fjernes i forbindelse med renovering også innlemmes i returordningen, i tillegg til gjenvinning av kapp, er et viktig fremskritt. Frem til nå har gamle vinylgulv i Norge gått til forbrenning, rett og slett fordi det har vært vanskelig å separere lim og sparkel fra baksiden av gulvene, ifølge Tarkett. Nå som de har funnet en løsning på den utfordringen, ligger alt til rette for bedre utnyttelse av denne ressursen.

– Vinylgulv er slitesterke og godt egnet for materialgjenvinning. Det resirkulerte materialet har like høy kvalitet som vinyl produsert fra jomfruelige materialer, sier Espen Josten i Tarkett.

ReStart

ReStart er et innsamlingsproggram hvor Tarkett tar tilbake kapp og rester etter gulvinstallasjon av vinyl og linoleum, og sender det til sett gjenvinnigsanlegg i Ronneby i Sverige.

- Når avtalen er signert med Tarkett, leverer vi poser og bur, eller retursekker som kapp og rester skal sorteres i. Grønne sekker for vinyl, hvite sekker for linoleum. Når buret med poser eller retursekken er full, kommer vi og henter dette og ut setter ut nye, helt uten kostnad for kunden, forklarer Josten.

Det målbare i returordningen ligger i at alle rester som kommer inn til gjenvinningsanlegget til Tarkett blir veid. På den måten får de oversikt over hvor mye kapp og svinn i antall kilo de henter inn per prosjekt eller per medlem hvert år. Slik kan de utarbeide statistikk over hvor mye som gjenvinnes, og hvor stor effekten er i redusert CO2.

- For hver kilo vinylgulv som materialgjenvinnes, spares to kilo CO2. Da kan vi regne konkret effekt av ReStart programmet, sier Josten i Tarkett.

 

Stort potensial

For Norden som helhet ble det i 2019 samlet inn 466 tonn kapp og rester etter gulvinstallasjon gjennom ReStart. Renset for diverse som ikke kan materialgjenvinnes 100 prosent, stod de igjen med 350 tonn materiale som gikk rett tilbake til produksjon. Totalt medførte det en reduksjon i CO2-utslipp på 700 tonn.

– Det er store tall, men potensialet er enda større. I tillegg til kapp og rester kan vi nå ta tilbake eksisterende gulv som skal rives ut, med et forbehold per i dag om at det må være homogen vinyl produsert etter 2011, og hvert enkelt prosjekt må avtales med oss. Der vil det etter hvert være mye vi kan gjenvinne, understreker Josten i Tarkett.

Han legger til at de også resirkulerer teppeflis, men der er det kun én spesiell garntype som kan materialgjenvinnes, så hvert enkelt prosjekt må ta kontakt med Tarkett før de kan sette i gang, for å få bekreftet at det er riktig garntype.

– Vi jobber for å innlemme stadig flere produktgrupper i returordningen, og har pilotprosjekter på gang, sier Josten, uten å kunne gå i detalj på hvilke gulv- eller teppeprodukter det gjelder.

Logg inn
Bli kunde
KampanjeButikkerAktueltArrangementerDigital Demodag