– Det er gode tider for reparasjonsverft

Mal Proff Coatings er Norges største forhandler av Jotuns produkter til det maritime og industrielle markedet, og er en av Båtbyggs hovedleverandører av coating.

batbygg_malproff_coatings.jpg

På bildet: Rune Henriksen, salgsmedarbeider Mal Proff Coatings i Ålesund.

Båtbygg AS er et av Norges ledende reparasjonsverft og på kundelisten står fartøy innen offshore, fiskeri og oppdrettsnæring.

– Historien til Båtbygg går langt tilbake i tid og starter med to fiskere som gikk på land, sier administrerende direktør i Båtbygg, Kjell Inge Sjåstad. Han er stolt av verftets lange historie, som begynte i 1943 med Abraham Kongsvik og Alf Sandvik som jobbet som garnfiskere under krigen. Begge var dyktige håndverkere og kjent med reparasjoner av trebåter, og da Sandvik måtte finne alternativt arbeid på grunn av sjøsyke, gikk de sammen og startet sitt eget verksted på Raudeberg i Kinn kommune i Vestland.

– I 50-årene reparerte de trebåter, og etter å ha investert i ny slipp og nytt plateverksted i 1970, kunne verftet også utføre ombyggings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på stålbåter. «Store-slippen», som ble tatt i bruk i 1984, er dimensjonert for 4000 tonn og er fortsatt én av de største slippene i Norge, forteller Kjell Inge Sjåstad.

Les også: Pure Crafts - Bærekraftig tiltak som alle vil ta del i

Reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag

I dag er det fortsatt reparasjoner og ombygginger som er Båtbyggs kjernevirksomhet. Anlegget er spesialbygget og består blant annet av en egen skipshall over kaiområdet, som sikrer at verftet kan utføre utvendige vedlikeholdsarbeider inkludert overflatebehandling under tak. I 2004 fikk verftet ny dokk, som er 148 meter lang 30 meter bred.

 – Effektivitet har alltid vært drivkraften i utviklingen av verftet. Vi har kort avstand mellom tørrdokk og slipp og de forskjellige verftsfasilitetene, som lager og verksteder, sier Sjåstad.

Tradisjonelt har Båtbyggs kunder vært fiskebåter og ferjer, men i nyere tid er kundene også innen offshore- og oppdrettsnæringen. Og fra tid til annen har verftet tatt på seg nybygg.

– De typiske reparasjons- og vedlikeholdsoppdragene våre går over to til fire uker, mens ombyggingssoppdragene kan ha en varighet på en til seks måneder sier han.

Båtbygg har opparbeidet seg et godt renommé over flere tiår, hovedårsaken til det er ifølge Sjåstad først og fremst verftets dyktige medarbeidere.

– De står på sent og tidlig og gjør en veldig god jobb. Samtidig har vi fokus på utvikling av anlegget og tilpasser oss kundenes behov. Verftet er bygget med tanke på å drive effektivt, sier Kjell Inge Sjåstad.

batbygg_malproff_coatings_2.jpg

På bildet: Vedlikeholdsoppdragene går over to til fire uker, mens ombyggingssoppdrag kan ha en varighet på en til seks måneder

Coatings fra Mal Proff

Mal Proff Coatings er Norges største forhandler av Jotuns produkter til det maritime og industrielle markedet, og er en av Båtbyggs hovedleverandører av coating.

– Forbehandling og værforhold er viktig i påføringen av coating, for å sikre en god jobb og et godt resultat. Dialogen med Mal Proff har alltid vært god, og produktene vi får gjennom dem har høy kvalitet, sier Sjåstad.

Han forteller om en jevnt stor arbeidsmengde, som varierer i sykluser og påvirkes av aktivitetene i de ulike næringene.

– Fiskeri følger priser og størrelsen kvotene og offshore styres i stor grad av oljeprisen, sier Sjåstad, som ikke har opplevd nedgang i antall oppdrag det siste året på grunn av pandemien, men har hatt utfordringer med stengte grenser og ansatte i karantene.

Les også: Mestergruppen kjøper Malorama

– Driften har gått ganske normalt, men det har krevd ekstra ressurser til planlegging av bemanning, og i kortere perioder har vi hatt noe redusert kapasitet som følge av mangel på personell. Spesielt utfordrende var det i februar i år, da landet ble stengt for innreise for utenlandske arbeidere. Heldigvis har det ikke gått utover kundene våre, og vi har ikke hatt syke ansatte. Rutinene har vært strenge, med karanteneopphold og testing før man får begynne å arbeide, forteller han.

Båtbygg har for tiden stor aktivitet og har stort sett fullt belegg med nye oppdrag fram mot årsskiftet.

– Selv om tidene er utfordrende for mange nybyggingsverft, så er det er det relativt gode tider for reparasjons- og ombyggingsverftene, sier Sjåstad.

batbygg_malproff_coatings_3.jpg

På bildet: Mal Proff Coatings er Norges største forhandler av Jotuns produkter til det maritime og industrielle marked siden 1986. 

Du kan lese om flere spennende prosjekter og historier fra bransjen i Proffmagasinet.